MĚSTO POČÁTKY (614 m.n.m.)
(části Počátek - Heřmaneč, Horní Vilímeč, Léskovec, Počátky, Prostý, Vesce)


najdeme na souřadnicích 15° 15´ východní délky a  49° 16´ severní šířky. Leží v krajině Českomoravské vrchoviny na rozhraní okresů Pelhřimov, Jindřichův Hradec a Jihlava v kopcích pokrytých lesy. Krajina skrývá velké množství rybníků, řek, říček, potoků a pramenů, u kterých vše začíná, protože právě ony prameny jsou počátky všech velkých řek. A právě odtud město odvozuje původ svého jména – Počátky.
Nejníže položeným místem Počátecka je soutok Počáteckého potoka s říčkou Žirovnicí. Jihovýchodně od soutoku se vypíná naopak nejvýše položené místo – Javořice, která je se svými 837 m.n.m. zároveň nejvyšším vrcholem Vysočiny.
V současné době zde žije přibližně 2.700 obyvatel.
Kraj, do kterého město patří  se nazývá Vysočina, krajským městem je Jihlava.


Městské symboly

m-vlajka.jpg (20705 bytes)

List městského praporu je modrý se žlutým vodorovným pruhem širokým jednu dvacetinu šířky listu. V horním modrém poli je ve dvou pětinách délky listu od žerdě osmicípá žlutá hvězda a ve dvou pětinách od vlajícího okraje písmena. Rozhodnutí č. 13 z 1. února 1994 ( http://web.uhk.cz/cvp/obce/datab/dotaz1.htm )

m-odznak.jpg (14049 bytes)

Odznak vydaný firmou Braun ve Slaném ke 300. výročí znaku města Počátek (1698 - 1998).

m-znak.jpg (40268 bytes)

Původně používaly Počátky jednoduchého znaku - zlaté "hradecké" růže na modrém štítě, dochovaný na pečetidle z roku 1551 a užívalo se jej do roku 1698. Toho roku změnil Adolf Vratislav ze Šternberka s manželkou Annou Lucií Slavatovou znak města Počátek přidav do svisle děleného štítu šternberskou hvězdu a iniciály obou manželů a kromě toho ještě korunu a štítonoše. Počátečtí však nezavrhli starý znak docela a užívali jej dále na menší pečeti i při jiných příležitostech. Oficiálním symbolem je znak z roku 1698.
Modrý štít půlený zlatou linií. V pravé polovině je osmicípá šternberská hvězda a pod ní zlatá písmena AW, v levé polovině je zlatá pětilistá růže a pod ní zlatá písmena AL. ťít i královskou korunu nad ním drží po obou stranách štítonoši - bíle oddění andělé.
(1) Čarek J.: Městské znaky v Českých zemích, Praha 1985.

pohlednice01.jpg (44126 bytes)