Pamětní desky


Je vyvěšena na dnešní budově GE Money bank. Bývala zde dříve opatrovna vedená ctihodnými sestrami Řádu svatého Karla BOROMEJSKÉHO

boromejky.jpg (59595 bytes)


Na Palackého náměstí (dřívější budova pošty - dnes hodinářství) se na krátký čas zastavil Karel Havlíček BOROVSKÝ při své cestě do vyhnanství.

borovsky.jpg (40376 bytes)


Rodný dům básníka Otokara BŘEZINY (vlastním jménem Václav Jebavý) na náměstí Štítného.

brezina.jpg (52376 bytes)


Nalezneme ji na Riegrově náměstí. V tomto domě krátce pobývala Zdeňka HAVLÍČKOVÁ, dcera Karla Havlíčka Borovského.

havlickova.jpg (43261 bytes)


Dům (v Horní ulici), ve kterém žil Jakub Alois JINDRA, učitel, buditel českého dobrovolného hasičstva.

jindra.jpg (41195 bytes)


Nedvídkův dům (ve středu Horní ulice) rodný dům první manželky Josefa Václava Sládka, Emilky NEDVÍDKOVÉ

nedvidkova.jpg (25770 bytes)


Je umístěna na Mariánském náměstí. Hudební skladatel Vítězslav NOVÁK. V tomto domě prožil část svého dětství.

novak.jpg (26531 bytes)


Je umístěna ve Vesci. Rodný dům Václava Judy Novotného (hudební skladatel, hudební spisovatel, kritik a sběratel národních písní).

novotny.jpg (69899 bytes)


Na Palackého náměstí (dnešní prodejna Elektro) je otcovský dům Jana Tomáše PEŠINY z Čechorodu. 

pesina.jpg (103470 bytes)

Palackého náměstí - kamenný alianční erb z doby Ferdinanda I. Pod ním je umístěna mramorová pamětní deska Jana Tomáše Pešiny z Čechorodu s jeho erbem (kotva, biskupská mitra a kalich s ozářenou hostií).

pesina2.jpg (70894 bytes)

pesina3.jpg (52180 bytes)


Pamětní deska Jakuba a Antonína ŠKODOVÝCH.

skoda.jpg (37453 bytes)


Pamětní deska Julia ZEYERA je v lázních sv. Kateřiny.

zeyer.jpg (30872 bytes)


Pamětní deska na lihovaru - Jan BRDLÍK t.č. purkmistr v Počátkách dne 15. dubna 1891

brdlik-foto-ledvinka-lihovar2015.jpg (20688 bytes)


Pamětní deska v Agrostroji - Jan BRDLÍK v Počátkách

brdlik-foto-ledvinka-agrostroj2015.jpg (41529 bytes)